Promocja trwa: 11.03 – 24.03.2019

*Nowość w sieci Biedronka.

Codziennie wysyłamy 100 toreb**

**Decyduje kolejność zgłoszeń. Torbę otrzymuje pierwszych 100 osób w danym dniu trwania Promocji. W przypadku mniejszej liczby zgłoszeń – pula nagród wzrasta kolejnego dnia.
Szczegóły w regulaminie.

Formularz zgłoszeniowy:

 
Administratorem Twoich danych osobowych jest (Danone spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Redutowa 9/23, 01-103 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014227, kapitał zakładowy w wysokości 53.550.000 zł, NIP 527-020-44-71, BDO: 000013290). Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pod adresem: iod.danone@danone.com.
Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu :
a. przeprowadzenia Promocji, w tym w celu przekazania Nagrody (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora)
b. wypełnienia obowiązku podatkowego (podstawa prawna: wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).
c. ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Promocji. Niepodanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w Promocji w tym odbiór Nagrody.
Odbiorcami Twoich danych są następujące kategorie podmiotów: organizator Promocji (Albedo Marketing sp. z o.o.), a także inne podmioty, przy pomocy których Organizator przeprowadza Promocję i wydaje przewidzianej w niej nagrody, tj. operator pocztowy, podmioty świadczące usługi informatyczne, prawne i księgowe.
Okres przez jaki przechowujemy dane osobowe uczestników Promocji jest zależny od celu przetwarzania oraz tego, jakiego rodzaju obowiązki prawne musimy spełnić. I tak odpowiednio:
a. przeprowadzenie Promocji – do końca roku kalendarzowego, w którym upłynie 6-letni termin przedawnienia roszczeń w związku z udziałem w Promocji. W przypadku zgłoszenia roszczenia przez daną osobę okres przechowywania i przetwarzania jej danych osobowych może ulec przedłużeniu, jeśli będzie to niezbędne dla rozpatrzenia roszczenia i ewentualnej obrony przed takim roszczeniem;
b. w każdym przypadku dane będą przechowywane w celach związanych z rozliczalnością ich przetwarzania, do czego administrator jest zobligowany przepisami prawa o rachunkowości i podatkach, jednak nie dłużej niż 5 lat od zakończenia innych czynności przetwarzania danych.
Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili. Twoje prawa obejmują:
• prawo dostępu do treści swoich danych osobowych
• prawo do sprostowania
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych
• prawo do żądania usunięcia danych
• prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych
Przysługuje Ci również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Drogi uczestniku,
Dzisiejsza pula nagród została już wykorzystana.
Spróbuj jutro.

Masz pytania?
Napisz do nas!

Administratorem Twoich danych osobowych jest (Danone spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Redutowa 9/23, 01-103 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014227, kapitał zakładowy w wysokości 53.550.000 zł, NIP 527-020-44-71, BDO: 000013290). Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pod adresem: iod.danone@danone.com.
Przesłanie do nas wiadomości poprzez formularz kontaktowy traktujemy jako wyraźne działanie potwierdzające chęć przetwarzania Twoich danych w ww. celu. Masz prawo w każdym czasie wycofać swoją zgodę na kontakt pisząc e-mail na adres dane@albedomarketing.pl Cofnięcie zgody uniemożliwi nam jednak udzielenie odpowiedzi na Twoje pytanie i jednocześnie nie sprawi, że wcześniejsze przetwarzanie było niezgodne z prawem.
Więcej informacji o regułach przetwarzania Twoich danych na potrzeby kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz w związku z korzystaniem z tej strony internetowej znajdziesz w Zasadach przetwarzania danych osobowych.